Rekonštrukcia výťahov

Nepáči sa vám váš starý výťah? Jeho bezpečnosť, vzhľad a hlučnosť? Vymeňte ho za nový, krajší, priestrannejší, ale hlavne za bezpečnejší!

V súčasnej dobe je na Slovensku ešte stále veľké množstvo výťahov, ktoré vykazujú prevádzkové riziká s rôznym stupňom nebezpečnosti a verejnosť je oboznámená so stavom výmen a rekonštrukcií určených na dopravu osôb a nákladov.

Rekonštrukcia výťahu sa vzťahuje na kompletnú výmenu všetkých dielov počnúc výmeny elektromotora (celkový pohon), kladky, kabíny, dverí, elektroinštalácie s rozvádzačom, zväčšenie kabíny a zvýšenie nominálnej rýchlosti výťahu atď.

Výmena šachty:

Súčasťou rekonštrukcie výťahu v oceľových šachtách je výmena opláštenia šachty. Podľa noriem je pletivo a drôtosklo nevhodné opláštenie a je potrebné ich nahradiť plným materiálom s požadovanou pevnosťou a nehorľavosťou. Cenovo výhodné sú cetrisové dosky, ktoré spĺňajú normy a dajú sa upravovať maliarskym náterom.

Rekonštrukcia výťahov Vám prinesie

 • bezpečnosť

 • odstránenie prevádzkových rizík

 • podstatné zníženie poruchovosti

 • moderný dizajn výťahu

 • výrazné zníženie energetických nákladov oproti pôvodnému stavu až o 50%

 • väčšiu nosnosť výťahu

 • väčšiu šírku vstupných dverí

 • výrazné zníženie hlučnosti prevádzkou výťahu

 • zníženie opotrebovania nosných lán a trakčnej kladky

 • garantovaná záruka na výťahy 4 rokov

 • zväčšenie plochy a nosnosti kabíny

 • priestrannejšiu kabínu výťahu

 • presné zastavovanie v staniciach

 • vyšší komfort jazdy (frekvenčné riadenie)

Rekonštrukciou získate: ekonomický, spoľahlivý, komfortný a bezpečný výťah. Dnešné nové prísne normy EN dbajú hlavne na bezpečnosť prepravovaných osôb. Kabínové dvere zamedzujú nebezpečenstvo zachytenia osôb vo výťahu. Frekvenčné riadenia má za úlohu plynulý rozjazd a dojazd výťahu a presné zastavovanie v staniciach, čiže sa už nestane, že by ste zakopli o tzv. „schodík“, keď výťah zastaví vyššie a spôsobili si tak prípadný úraz. Ďalšími bezpečnostnými prvkami sú, že kabína je zaistená proti nadmernej rýchlosti smerom nahor, obojsmerné dorozumievacie zariadenia, ktorým sa dovoláte na stálu vyslobodzovaciu službu, zastavenie výťahu pri samovoľnom posunutí atď.

Všetky činnosti na výťahoch zabezpečujú vyškolení a kvalifikovaní pracovníci s profesionálnym a osobitým prístupom. Používame len certifikované a materiály od nadnárodných renomovaných spoločností, ktoré spĺňajú tie najvyššie kritéria kvality a všetky platné európske normy EN.

Systém ECO-drive RS

Upriamiť pozornosť v dnešnej dobe je dobré aj na spotrebu elektrickej energie, ktorý daný výťah spotrebúva a preto náš systém ECO-drive RS prináša unikátnu úsporu tejto drahej komodity.

Systém ECO-drive RS ponúka vysoko účinné a nákladovo efektívne riešenie pre komplexnú výmenu  typových výťahov umiestnených v bytových a panelových domoch. Systém so strojovňou sa vyznačuje vynikajúcou úrovňou pohodlia, spoľahlivosti, bezpečia a šetrnosti k životnému prostrediu. Využíva výnimočný pohon ECO-drive vybavený plochými oceľovými lanami v polyuretánovom puzdre.

Ďalšiu významnú úsporu elektrickej energie výťahu vieme dosiahnuť v osvetlení kabíny a to využívaním LED žiaroviek. Vyznačuje sa vysokou účinnosťou osvetlenia a minimálnym odberom elektrickej energie a okamžitým štartom a neporovnateľnou životnosťou oproti bežným žiarovkám.

Vstúpiť

Fotogaléria našich prác!

Fotogaléria obsahuje obrázky zariadení, ktoré používame a niektoré práce, ktoré sme doposiaľ vykonali!
Vstúpiť