Servis výťahov

Naša firma vykonáva komplexnú starostlivosť na všetkých druhoch výťahov od roku 1991. Neustále sa snažíme o zdokonaľovanie našich poskytovaných služieb pre našich zákazníkov a servisu vo všetkých smeroch podľa platných noriem. Máme dlhoročné skúsenosti v danej oblasti a preto sa vyznačujeme kvalitou poskytovaných služieb. Firma ako aj samotní pracovníci majú platné osvedčenia a oprávnenia vydané Technickou inšpekciu SR o odbornej spôsobilosti na prácu vyhradených technických zariadení.

Ponúkame

 • Odborné prehliadky výťahov vykonávané 4 x ročne (revízie výťahov)
 • Odborné skúšky výťahov vykonávané 1 x za 3 roky
 • Opakované odborné skúšky vykonávané 1 x za 6 rokov so súčinnosťou TI SR
 • Školenia dozorcov a riadičov výťahov

 • Poradenská činnosť
 • NON-STOP pohotovosť
 • Vyslobodzovanie osôb v čo najkratšom možnom čase
 • Bežné opravy sú zabezpečené do 4 hodín
 • Stredné opravy sú zabezpečené do 24 hodín
 • Čistenie a mazanie výťahov

Poskytujeme

 • Montáž nových výťahov

 • Odborné prehliadky a skúšky výťahov

 • Školenie dozorcov a riadičov výťahov

 • Modernizácie a rekonštrukcie výťahov

 • Poradenskú činnosť pri stredných a generálnych opravách

 • Havarijnú a vyslobodzovaciu službu

Prečo my ?

 • Rýchlosť a kvalita servisných úkonov

 • Okamžité riešenie problémov

 • Poradenská činnosť

 • Výhodná cena poskytovaných služieb

 • Pri rekonštrukcii alebo modernizácii výťahu je možná úhrada ceny aj formou splátkového kalendára

Typy výťahov, ktoré servisujeme

Vykonávame servis výťahov všetkých typov a nosností ako sú trakčné, hydraulické, osobné aj nákladné. Na tieto výťahy zabezpečujeme aj náhradné diely.

ROZSAH PRAVIDELNEJ ÚDRŽBY VÝŤAHOV

Stroj:
doplnenie olejom a vyčistenie
odstránenie netesnosti skrine
vytýčenie axiálneho rozchodu
výmena guľôčkových ložísk
doplnenie stroja chýbajúcimi dielmi, alebo ich výmena
zriadenie brzdy

Brzdový magnet:
nastavenie, opravy a výmeny cievok

Elektromotor:
nastavenie, doplnenie krytov
zriadenie elektromotora a kontrola svorkovnice – doplnenie mazív

Elektrické prístroje v strojovni:
vyčistenie a nastavenie všetkých prístrojov
opravy a výmena kontaktu, cievok, krytov, výmena poistiek a pod.
výmena HV, KV, stýkačov, relé, ističov iba toho istého typu
oprava riadiaceho transformátora a jeho inštalácie

Elektrická inštalácia v strojovni:
drobné opravy vrátane výmeny žiaroviek
kontrola uzemnenia, sfunkčnenie stávajúceho
Inštalovanie svetla do strojovne ku kladkám alebo prístupu do strojovne zaisťuje majiteľ výťahu na vlastné náklady (samostatnou objednávkou).

Zariadenie a elektrická inštalácia vo vnútri výťahovej šachty:
nastavenie, oprava a výmena jednotlivých zariadení a ich častí iba toho istého typu
oprava elektroinštalácií
oprava OR
vyrovnanie a napnutie vodítok
dotiahnutie skrutiek a prichytenie vodítok
oprava, alebo výmena vodiacich čeľustí a závesov závažia iba toho istého typu
výmena zvončeka
Doplnenie rýchlostných regulátorov sa fakturuje mimo paušálu.

Nosné prostriedky :
nastavenie, vyrovnanie, upevnenie

Ohradenie šachty :
zhotovenie nástavcov, zahradenia otvorov,
presadenie ohradenia / portálov / sa fakturuje mimo paušálu,
zasklenie portálov, dverí a iných častí ohradenia zabezpečuje majiteľ výťahu na vlastné náklady.

Šachtové uzávery :
nastavenie a opravy a príklopov
opravy dverných uzáverov, výmena opotrebovaných dielov
opravy a výmeny dverových spínačov

Zhotovenie nových šachtových uzáverov, vrátane ich osadenia výmena zámkov za iné sa fakturuje mimo paušálu.
Vonkajšie tlačidla, osvetlenie nástupišťa:

nastavenie a úpravy
výmena signálok svietidiel
čistenie dna šachty od prevádzkových a technických nečistôt
Osvetlenie nástupíšť zabezpečuje majiteľ výťahu.

oprava a nastavenie pohyblivej podlahy
oprava stien dverí vrátane nastavenia
výmena dverných spínačov iba toho istého typu
oprava, úprava a nastavenie tlačidiel
oprava a nastavenie osvetlenia kabíny
nastavenie a vyčistenie závesov, výmena závesných spínačov iba toho istého typu
nastavenie, vyčistenie zachytávačov
oprava kriviek
oprava , puzdrovanie a nastavenie vodiacich čeľustí
oprava magnetov prechodných uzáverov a odkláňacej krivky.

Oprava kabíny, výroba novej kabíny, kabínových dverí a výmena podlahy kabíny sa fakturuje mimo paušál.